Hírdetések


Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

- személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen kezeljük, ezen adatok kezelése jogszabályi előíráson alapulnak

- kezelt adatok: név, email cím, születési dátum, személy igazolványszám, számlázási adatok, telefonszám

- kezelt adatok időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

- személyes adatokat meghatározott és egyértelmű célból – a hozzájárulásoddal - gyűjtjük, rögzítjük, tároljuk, azokat nem használjuk fel semmilyen más módon, csak a cégünk által ezen tájékoztatóban meghatározott módon

- cégünk a személyes adatokat azon célból gyűjti be és kezeli, hogy Te a társaságunk tevékenységéről folyamatosan információt kapjon, rendezvényeinkről értesülj

- regisztráció során hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Te személyes adataidat marketing célra felhasználhassuk. Így a hozzájárulás visszavonásáig marketing anyagokat, tájékoztatókat, hírleveleket küldhetünk a részedre

- személyes adatok 3. félnek felhatalmazás nélkül nem kerülnek kiadásra, tárolásuk megbízható módon történik

- hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, a lemondás regisztrációját – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk. Továbbá bármikor kérheted adataid helyesbítését, módosítását, kiegészítését

- a kérésedre bármikor tájékoztatást adunk az általunk kezelt, tárolt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról

- társaságunk, mint adatkezelő: Futball Világ Kft., székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/B, honlap: www.hbfocikupa.hu, email cím: hbfoci@gmail.com; futballvilag@gmail.com

- az általad megadott adatokhoz társaságunk részéről a két ügyvezető jogosult hozzáférni, illetve egyes rendezvényeinken bármelyik ügyvezető által meghatározott közreműködő személy

- adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiddel email, illetve postacímünkön kérhetsz további tájékoztatást, válaszunkat maximum 15 napon belül megküldjük a megadott elérhetőségedre

- a személyes adatokat Te önkéntesen bocsátod rendelkezésünkre a regisztráció során, így emiatt kifejezetten kérjük, hogy ügyelj azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Te vagy a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adatért és ebből fakadó károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben Te nem a saját, hanem más személy személyes adatait adod meg, úgy vélelmezzük, hogy Te az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezel

- társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.hbfocikupa.hu weboldalon történik

- jogorvoslati lehetőség: bármikor bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz, felügyelő hatóságnál pedig panaszt tehetsz, eljárást kezdeményezhetsz (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; telefon: +36-1-391-1400; honlap: https://naih.hu ; email: ugyfelszolgat@naih.hu

- ez az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szól

Naptár

HBF Nyári Kupa (Női)

2024-06-22

HBF Június Kupa

2024-06-09

Facebook